NZOZ NEUROMED Sp. z o.o. Andrychów, ul. Krakowska 140a
tel. 33 875-32-30
Certyfikat ISO

Zespół Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacji Medycznej „NEUROMED” powstał w dniu 15 października 2003 roku na bazie wcześniej działającej od 8 listopada 2001 roku Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Neurologicznej. Swoją działalność medyczną poszerzył wówczas o rehabilitację leczniczą oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie poradni reumatologicznej, rehabilitacyjnej oraz medycyny pracy.


Świadczenia zdrowotne od 2004 roku realizowane są w ramach Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jak również komercyjnie na podstawie umów z Partnerami Medycznymi, Zakładami Pracy oraz indywidualnymi pacjentami. W tym czasie zakład inwestując w kadrę medyczną, sprzęt rehabilitacyjny oraz diagnostyczny ciągle poszerzał ofertę oraz zakres usług diagnostyczno-leczniczych. Efektem tych działań było poszerzenie profilu świadczonych usług w roku 2012 o dalsze poradnie specjalistyczne oraz o pracownię densytometrii, pracownię elektrofizjologii i pracownię USG.


W związku z różnorodnością świadczonych usług oraz koniecznością podnoszenia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych w marcu 2013 roku zdecydowano o wdrożeniu w Zespole Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacji Medycznej „NEUROMED” Systemu Zarządzania Jakością. Wysiłek oraz maksymalne zaangażowanie pracowników naszej placówki zostało uwieńczone nadaniem certyfikatu jakości ISO 9001:2008 w dniu 13.08.2013r.


W dniu 1 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS dokonał wpisu NZOZ NEUROMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka powstała w wyniku przekształcenia firmy NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacji Medycznej „NEUROMED” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Certyfikat ISO

Projekt EU