NZOZ NEUROMED Sp. z o.o. Andrychów, ul. Krakowska 140a
tel. 33 875-32-30

Szanowni Państwo!

Niezwykle miło nam poinformować, że NZOZ NEUROMED Sp. z o.o. zakończył realizację projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości i dostępności usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenia nowych i innowacyjnych usług” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki temu możliwe będzie świadczenie innowacyjnych usług rehabilitacyjnych, w tym w ramach telerehabilitacji, na wysokiej klasy sprzęcie medycznym o zaawansowanej technologii cyfrowej.

W ramach etapu II projektu zakupiono m.in.:

Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu ZEBRIS FDM

W zakres pojęcia „nauka chodu” wchodzi szerokie spektrum działań mających na celu naukę lub przywrócenie funkcji sprawnego i wydolnego przemieszczania się chorego.

Reedukacja chodu, rozumiana jako przywrócenie utraconej funkcji chodu, dotyczyć będzie pacjentów:

  z niedowładami lub porażeniami kończyn dolnych
 • chorych po długotrwałym unieruchomieniu w łóżku
 • z przejściową utratą funkcji chodu (np. złamania kończyn dolnych)
 • po amputacjach w obrębie nóg

Metodyka nauki chodu obejmuje trzy etapy:

 • przygotowanie do nauki chodu
 • właściwa nauka chodu
 • doskonalenie chodu

Do powyższych celów stosowana będzie zakupiona bieżnia rehabilitacyjna, która pozwala na obiektywną ocenę oraz trening chodu z zastępczą informacją zwrotną na podstawie rejestrowanych sił reakcji podłoża. Obiektywna ocena i trening dotyczą czynności statycznych (np. stanie swobodne) lub dynamicznych (np. obciążenie podczas lokomocji: chód, bieg).Urządzenie wspomagające naukę chodzenia z możliwością odciążenia masy ciała OSTIUM

Urządzenie przeznaczone jest do odciążania pacjenta podczas ćwiczeń związanych z reedukacją chodu. Pozwoli ono na odciążanie pacjenta w trybie statycznym lub dynamicznym. Przeprowadzone badania nad reedukacją chodu u pacjentów neurologicznych potwierdzają wyższość treningu w odciążeniu nad tradycyjnym treningiem z obciążeniem (ciężar ciała pacjenta).

Za pomocą systemu dynamicznego odciążenia istnieje możliwość:

 • wykonania treningu chodu bokiem,
 • łatwej zmiany kierunku chodu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie terapii i testów na innych urządzeniach,
 • prowadzenia terapii na otwartej przestrzeni oraz w warunkach ograniczonego dostępu (korytarz itp.),
 • treningu chodu na bieżni,
 • korekcji wzorców chodu.

System umożliwi korzystanie z zabiegów kinezyterapii w odciążeniu pacjentom z niedowładami kończyn dolnych, po urazach kończyn dolnych, osobom, które samodzielnie oraz z pomocą osoby drugiej nie są w stanie się poruszać, a tym samym wykonywać ćwiczeń na sprzęcie do rehabilitacji narządu ruchu takich jak bieżnia, czy platforma stabilometryczna.System do rejestracji i analizy EMG podczas chodu Noraxon Mini DTS 4-K

Urządzenie do kompleksowej oceny ruchu umożliwi kompleksową analizę czynności ruchowych takich jak np. chód, funkcja kręgosłupa, kończyny górnej, dolnej oraz ocenę siły mięśniowej. Umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym aktywność mięśni w połączeniu z obrazem video.

Wprowadzenie systemu analizy chodu, funkcji kręgosłupa, funkcji kończyny górnej i dolnej umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie problemów kinetycznych oraz wdrożenie celowanej terapii ruchowej kontrolowanej informacją zwrotną oraz obiektywną analizą procesu terapeutycznego. Wprowadzenie obiektywnego procesu diagnostycznego ruchu umożliwi wprowadzenie ukierunkowanej terapii dla personelu prowadzącego kinezyterapię, a tym samym skróci czas diagnostyczno-terapeutyczny.Inercyjny system analizy ruchu G-SENSOR

Inercyjny system analizy ruchu pozwoli na kompleksową ocenę parametrów czasowo- przestrzennych ruchu. Testy będą przeprowadzone bardzo szybko, bez konieczności specjalnego przygotowania pacjenta. Ta cecha w połączeniu z automatycznym generatorem raportów, czynią ten system o wielu zastosowaniach: zarówno w prewencji, jak i w diagnostyce oraz monitorowaniu postępowania usprawniającego (w wyniku rehabilitacji lub leczenia farmakologicznego).

Wykrywając patologie chodu, urządzenie pozwoli na zbadanie takich parametrów jak:

 • prędkość,
 • kadencja (kroki/min),
 • długość kroku i cyklu,
 • szerokość kroku,
 • symetria chodu,
 • czas trwania cyklu chodu,
 • czas trwania fazy podporowej i przenoszenia,
 • czas trwania fazy pojedynczego i podwójnego podporu


System do zarządzania rehabilitacją - KINEKT oprogramowanie VAST

Jest to wysoce zaawansowane oprogramowanie do kompleksowego prowadzenia, wspomagania i dokumentowania procesu rehabilitacji ruchowej z audio-wizualnym biofeedbackiem w rzeczywistości wirtualnej. System jest wyrobem medycznym do ćwiczeń funkcji ruchowych i poznawczych.

System do zarządzania rehabilitacją służy do procedur fizjoterapeutycznych związanych z wykonywaniem ćwiczeń czynnych, czynno-biernych, wspomaganych oraz nauki chodu, utrzymywania prawidłowego wzorca postawy. Procedury te są refundowane w ramach zabiegów kinezyterapii przez NFZ.

Spektrum ćwiczeń terapeutycznych możliwych do wykonania z systemem do zarządzania rehabilitacją obejmuje m.in. przywracanie i trening funkcji takich jak zakres ruchu, siła, wytrzymałość, trening kardiologiczny, zaburzenia balansu i równowagi, kontrola postawy, reakcja na bodźce w zaplanowanej wcześniej lub losowej przestrzeni, przekraczanie linii środkowej, jakość ruchu, świadomość ruchu i propriocepcja, ruchy bilateralne w odpowiedzi na dwustronne bodźce, zaburzenia funkcji poznawczych, pamięć, percepcja, zadania kognitywne.

Ćwiczenia odbywają się pod przykrywką gier komputerowych, dzięki czemu uzyskuje się bardzo dobry efekt motywacyjny.

Andrychów, 03.01.2019r.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

NZOZ Neuromed Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że ma już za sobą realizację I etapu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach etapu I projektu zakupiono m.in.:Urządzenie do treningu ekscentrycznego BTE ECCENTRON :

System do oceny i treningu ekscentrycznego w rehabilitacji - jest nowatorskim sprzętem do rehabilitacji geriatrycznej, który zwiększa zdolność do większego obciążenia układu ruchu o 30- 40%, mniejsze obciążenie metaboliczne do 80% podczas pracy ekscentrycznej w porównaniu do pracy koncentrycznej oraz niższe subiektywne odczucie wykonanej pracy.

Praca ekscentryczna jest integralną częścią ruchu człowieka podczas czynności funkcjonalnych jak np. schodzenie ze schodów, odkładanie obciążenia, zejście z wzniesienia. Praca ekscentryczna wywołuje specyficzne reakcje i przynosi określone korzyści w porównaniu z pracą koncentryczną dla ćwiczącego.

Jako główne korzyści wymieniać można m.in.:

 • zdolność do większego obciążenia układu ruchu o 30-40% w porównaniu do pracykoncentrycznej
 • mniejsze obciążenie metaboliczne (O2 nawet do 80%) podczas pracy ekscentrycznej wporównaniu do pracy koncentrycznej
 • niższe subiektywne odczucie wykonanej pracy


Stół trakcyjny 3D PLATINUM

Jest to stół do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego z możliwością trójpłaszczyznowej korekcji ułożenia leżyska za pomocą precyzyjnych sprężyn gazowych. Ze względu na elektroniczną regulację parametrów umożliwi bardziej precyzyjne i bezpieczniejsze leczenie schorzeń kręgosłupa w porównaniu do tradycyjnych wyciągów mechanicznych kręgosłupa.

Regulacja siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania przerwy, czasu aktywnej trakcji, możliwość konfiguracji sekwencji faz trakcji w trakcie pojedynczego zabiegu, zapisywania programów zabiegowych, pozwala na szybki dostęp do informacji o postępie w terapii oraz użytych w sesjach zabiegowych parametrach.

Wprowadzenie zabiegów trakcji kręgosłupa w dowolnych płaszczyznach, z tą samą siłą, powtarzalną konfiguracją sekwencji faz u tego samego pacjenta przyczyni się do większej efektywności wyciągów mechanicznych w schorzeniach kręgosłupa oraz obiektywnego zapisu parametrów terapii. Poza tym wdrożenie zabiegów na stole z wielopłaszczyznową regulacją, przyczyni się do zmniejszenia obciążeń terapeutów w trakcie wykonywania zabiegów.Platforma stabilometryczna ALFA

Platforma stabilometryczna to nowoczesne urządzenie do oceny i treningu równowagi. Urządzenie to pomaga zwiększyć sprawność pacjentów po urazach głowy, udarach, a także chorującym na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i dysfunkcje mięśniowe. Ponadto poprawia propriocepcję kończyn dolnych, ułatwiając rekonwalescencje po skręceniach i złamaniach stawu kolanowego i skokowego. Umożliwia również terapię pacjentów po amputacjach kończyn dolnych.

Platforma ta zapewnia profesjonalny trening pacjentom z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego odpowiedzialnego za kontrole równowagi. Wprowadzenie treningu równowagi dla osób starszych ze schorzeniami narządu ruchu przyspiesza ich rekonwalescencję oraz działa profilaktycznie chroniąc przed ryzykiem upadków i złamań niskoenergetycznych.System do stymulacji FES stopy opadającej

Stymulacja FES (funkcjonalna elektrostymulacja mięśni) jest formą elektrostymulacji. Wykorzystuje się tutaj miniaturowe stymulatory, które są uruchamiane w sytuacji, kiedy dany mięsień wymaga skurczu.

System stworzony został do wspomagania terapii uszkodzonej stopy (trening balansu, chód, ćwiczenia przed podjęciem próby chodzenia). Bezprzewodowe elementy systemu dostosowują się do zmian prędkości chodu i terenu. Unikalna konstrukcja może pomóc wyeliminować konieczność noszenia protez stawu skokowego oraz zmniejszyć ryzyko upadków i urazów. Wdrożenie systemu rehabilitacji opartego o stymulację opadającej stopy przyczyni się do szybszego powrotu funkcji chodzenia wśród osób z niedowładem stopy w wielu schorzeniach neurologicznych oraz ortopedycznych. Powszechność uszkodzenia zgięcia grzbietowego stopy w różnych schorzeniach u osób młodych przyczyni się do skutecznej rehabilitacji, szybszego powrotu do zdrowia i powrotu do pracy, u osób starszych natomiast zapobiegnie ryzyku upadków na skutek potknięć.Laser wysokoenergetyczny 13 Wat - Zestaw EVO LASER

Lekki, przenośny laser wysokoenergetyczny zawiera diodę, która może pracować w trybie ciągłym lub impulsowym (do 10 000 Hz). Dioda emituje promieniowanie o długości fali 1064 nm i mocy do 13 W.

Laser wysokoenergetyczny (HIL – High Intensity Laser) to najnowocześniejsze narzędzie do komfortowej terapii przeciwbólowej i biostymulacji, stanowiące alternatywę dla zimnej laseroterapii. Umożliwia nieinwazyjne i błyskawiczne leczenie bólu, stanów zapalnych, zwyrodnień pojawiających się w różnych obszarach ciała. Wykorzystywany jest też do efektywnej miejscowej biostymulacji tkanki i przyspieszenia regeneracji organizmu. Terapia wykorzystująca laser wysokoenergetyczny (HILT – High Intensity Laser Therapy) jest bardzo skuteczna, ponieważ urządzenie:

 • emituje światło o starannie dobranej długości fali i mocy – dzięki temu uzyskuje się optymalne proporcje między pochłanianiem a przenikaniem wiązki penetrującej ciało;
 • umożliwia uzyskanie mocy szczytowej aż 50 razy wyższej niż w przypadku zimnejlaseroterapii;
 • można wykorzystywać do terapii łączonej z wytworzeniem fali uderzeniowej (SWT – Shock Wave Therapy), co wydatnie podnosi działanie przeciwbólowe lasera, przyspiesza mikrokrążenie i drenaż limfatyczny, czyli polepsza warunki do odnowy i regeneracji tkanek.


Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej - Pablo System

Jest to kompaktowy, zestaw urządzeń umożliwiający prowadzenie rehabilitacji w dysfunkcjach motorycznych kończyny górnej. Jest narzędziem, które z jednej strony służy do pomiarów diagnostycznych, a z drugiej do terapii funkcjonalnej z zastosowaniem sprzężenia zwrotnego.

Zestaw gier (ćwiczeń) pozwala w pełni dostosować sesję ćwiczeniową do aktualnych możliwości pacjenta. Zestaw umożliwia wykonanie najbardziej różnorodnych ruchów ściskowych ręki takich, jak chwyt cylindryczny, prostowanie, stretching, chwyty szczypcowe, mierząc ich siłę w tym samym czasie. Urządzenie mierzy również zakres ruchomości w stawach kończyny górnej (ramienny, łokciowy, nadgarstkowy) poprzez zintegrowane czujniki pozycji. Oprogramowanie zintegrowane z kartoteką pacjenta pozwalana na przedstawienie wszystkich wyników pomiarów i ćwiczeń w sposób numeryczny i graficzny przekazując bardzo przejrzystą informację na temat postępów terapii pacjentowi.Kompleksowy system rehabilitacji ręki z biofeedbackiem - Hand Tutor 3

Pozwala na ocenę oraz dostosowywanie przebiegu procesu rehabilitacyjnego leczenia zaburzeń czynności ręki. Umożliwi terapeucie pracę nad kilkoma zaburzeniami motorycznymi jednocześnie oraz wykonywanie zabiegów u wielu pacjentów jednocześnie w leczeniu szerokiego spektrum schorzeń ręki.

System wykorzystywany może być w fizykoterapii oraz terapii zawodowej, zapewniając pacjentom możliwości korzystania z najnowocześniejszych metod leczenia. Wersja domowa przyspiesza proces rehabilitacji, gdyż pacjent może wykonywać ćwiczenia również w domu. W ten sposób rehabilitacja nie jest ograniczona tylko do placówek opieki zdrowotnej a pacjent może z niej korzystać w dowolnym momencie, co zwiększa jego akceptację dla tej formy terapii, przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywację skutkując doskonałymi efektami.Urządzenie do diatermii oporowo - pojemnościowej - T-CARE Power

Diatermia oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej to rewolucyjna terapia o szerokim spektrum zastosowań jak fizjoterapia, medycyna sportowa, medycyna estetyczna, dermatologia, flebologia, terapia bólu. Urządzenie służy do leczenia zapalenia stawów, obrzęków (pochodzenia urazowego lub zapalnego), zasinień, urazów mięśni lub stawów oraz zabiegów przeciwbólowych i miorelaksacyjnych.

Wprowadzenie nowatorskiej metody terapii przeciwbólowej, przeciwzapalnej, poprawiającej krążenie, przyspieszające gojenie może zostać wykorzystane dla pacjentów starszych mających problem z zaburzeniami narządu ruchu w przebiegu takich chorób jak cukrzyca, zapalenie stawów, urazy, obrzęki, zaburzenia krążenia żylnego w kończynach dolnych, trudno gojące się rany oraz zespoły bólowe.

Diatermia ta wykorzystuje transfer celowanej energii w celu przyspieszenia naturalnej regeneracji – endogennej produkcji substancji, które zmniejszają stany zapalne, ból i obrzęk. Stymuluje produkcję zwłaszcza kortyzolu i endorfin. T-Care stymuluje tkanki – powoduje produkcję ciepła poprzez interakcję z polem elektromagnetycznym. Ciepło takie narasta w bardzo bezpieczny i łatwo kontrolowany sposób.

Andrychów, 30.09.2018r.

Projekt EU