NZOZ NEUROMED Sp. z o.o. Andrychów, ul. Krakowska 140a
tel. 33 875-32-30

Ze względu na swoje działanie metoda EEG Biofeedback zalecana jest między innymi w terapii następujących zaburzeń:

 • zaburzenia uwagi i koncentracji,
 • nadpobudliwość ruchowa, agresja, apatia (zespoły ADHD i ADD),
 • problemy szkolne (gorsze wyniki w nauce),
 • zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsywne,
 • zaburzeniach snu, brak umiejętności odpoczywania,
 • wypalenie zawodowe, zespół chronicznego zmęczenia,
 • odczuwanie nadmiernego napięcia i stresu,
 • przewlekłe bóle głowy, migreny,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia emocjonalne, trema, niska samoocena,
 • stany depresyjne
 • uzależnienia
 • tiki
 • uzupełnia rehabilitację osób po urazach głowy, udarach

TERAPIA EEG - BIOFEEDBACK

Istotą metody EEG Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem a jakością pracy mózgu. Komórki nerwowe mózgu w każdym momencie funkcjonowania wytwarzają zmieniające się pola elektryczne, które nazywamy falami mózgowymi. Aktywność tych fal jest różna, ich jakość i ilość można zmierzyć za pomocą elektroencefalografu (EEG). Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych fal generowanych w mózgu, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziana na ekranie animacja poruszała się. Dzieje się tak w sytuacji w której mózg generuje prawidłowe fale, natomiast w sytuacji przewagi nieprawidłowego pasma fal mózgowych animacja zatrzymuje się co jest sygnałem zwrotnym dla trenującej osoby. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii i medycynie, ale także w sporcie czy biznesie.


Specjalistycznie prowadzony trening polepsza funkcje poznawcze z jednej strony, zaś z drugiej redukuje stres, wycisza lęk i agresję, polepsza sen oraz zdolność do współpracy z innymi ludźmi. Poprawia koncentrację, pamięć, samoocenę oraz umiejętność kontroli własnych zachowań. Metoda jest całkowicie bezpieczna bez skutków ubocznych. Treningi EEG Biofeedback skutecznie pomagają w zwiększeniu efektywności pracy naszego mózgu. Przyswajanie dużych partii materiału odbywa się szybciej przy mniejszym wysiłku umysłowym. Dla dzieci i młodzieży uczącej się zalecany jest przed egzaminami, testami szóstoklasistów i gimnazjalnymi oraz maturą. Badania naukowe wykazały, że efekty treningu EEG Biofeedback są skuteczne, długotrwałe, całkowicie bezpieczne i nie wywołują skutków ubocznych. Metoda ta nie jest alternatywną formą leczenia w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia.