NZOZ NEUROMED Sp. z o.o. Andrychów, ul. Krakowska 140a
tel. 33 875-32-30

Wszelkie dodatkowe informacje,  możliwość zawierania umów z pracodawcami oraz ustalanie badań można dokonać pod numerem telefonu 33/875 32 30 wew. 23.

Kontakt:

Piel. dypl. mgr Małgorzata Mrzygłód

Pielęgniarka służby medycyny pracy

MEDYCYNA PRACY

Medycyna pracy to interdyscyplinarna dziedzina służby zdrowia zajmująca się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników w ich miejscach pracy. Obejmuje ona diagnostykę i leczenie chorób zawodowych, jak również ich orzecznictwo oraz nade wszystko profilaktykę tych schorzeń.

Wszystkie elementy Służby Medycyny Pracy są regulowane właściwymi ustawami i rozporządzeniami. Wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników związane jest z nałożonym na pracodawców obowiązkiem przeprowadzania tego typu badań, zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r (Dz. U z 2004 r; Nr 125, poz. 1317)

Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy badania medycyny pracy i wydajemy orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy.

Badania profilaktyczne obejmują:

 • Badania wstępne wykonywane przed rozpoczęciem pracy i po zmianie stanowiska pracy,
 • Badania okresowe pracującego na danym stanowisku,
 • Badania kontrolne pracownika ,które muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.

Pozostałe badania to:

 • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Badania psychomotoryczne dla pracujących na wysokościach, operatorów wózków widłowych i maszyn, kierowców wszystkich kategorii oraz kandydatów na kierowców,
 • Zaświadczenia na uczelnie,
 • Wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o  czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być czytelne,
 • zawierać dane: nazwisko, imię, pesel, adres,
 • zawierać wszystkie dane i informacje o stanowisku pracy pracownika,
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM ) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania .