NZOZ NEUROMED Sp. z o.o. Andrychów, ul. Krakowska 140a
tel. 33 875-32-30Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości i dostępności usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenia nowych i innowacyjnych usługKrótki opis projektu:


Cele projektu:


Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności dla mieszkańców powiatu wadowickiego specjalistycznych usług medycznych świadczonych w ramach rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego, w tym zwiększenie jakości i dostępności do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej (w szczególności działu fizykoterapii i kinezyterapii).

Przewiduje się zwiększenie dostępności usług świadczonych w ramach rehabilitacji leczniczej o 20%. Usługi, do których zwiększy się dostęp to:

- usługi świadczone przez dział kinezyterapii, tj. procedury fizjoterapeutyczne związane z wykonywaniem ćwiczeń czynnych, czynno-biernych, wspomaganych oraz nauki chodu, utrzymywania prawidłowego wzorca postawy. Procedury te są refundowane w ramach zabiegów kinezyterapii przez NFZ. Będą mogły być wykonywane dzięki zakupowi systemu do zarządzania rehabilitacją, w tym wdrożenia telerehabilitacji, systemu do kompleksowej oceny ruchu, systemu do rehabilitacji ręki z biofeedbackiem, systemu do interaktywnej terapii ruchowej kończyny górnej, systemu dynamicznego odciążenia, systemu do stymulacji FES stopy opadającej, platformy stabilometrycznej, bieżni rehabilitacyjnej z obiektywną oceną postawy i chodu, systemu do oceny i treningu ekscentrycznego w rehabilitacji.

- usługi świadczone przez dział fizykoterapii, tj. terapii diatermii oporowo-pojemnościowej do terapii celowanej dzięki zakupowi urządzenia T-CARE, laseroterapii dzięki zakupowi lasera wysokoenergetycznego, wyciągów kręgosłupa dzięki zakupowi trójpłaszczyznowego stołu do trakcji kręgosłupa. Procedury diatermii krótkofalowej, laseroterapii, wyciągów kręgosłupa znajdują się w wykazie procedur refundowanych przez NFZ.

Zabiegi rehabilitacyjne w ramach kinezyterapii i fizykoterapii (refundowane przez NFZ) poprzez wdrożenie nowego sprzętu będą mogły być wykorzystywane w większej liczbie, co przyczyni się do skrócenia kolejki oczekujących na ich realizację. Wysokie parametry techniczne urządzeń medycznych pozwolą na krótszy czas wykonywania danego zabiegu przy tej samej lub większej efektywności w porównaniu do metod dotychczas stosowanych.


Planowane efekty projektu to m.in.:

1. Skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej o ok. 20%

2. Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych o 20%

3. Zmniejszenie liczby oczekujących na świadczenie zdrowotne dłużej niż średni czas oczekiwania na dane świadczenie w roku 2016 – o 20%

4. Zwiększenie liczby pacjentów korzystający z rehabilitacji – o 9%

5. Wprowadzenie nowych i innowacyjnych usług medycznych (telerehabilitacja)

6. Podwyższenie jakości diagnostyki i leczenia - wprowadzenie nowoczesnych i nowatorskich procedur diagnostyczno-terapeutycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu medycznego o zaawansowanej technologii cyfrowej.


Wartość projektu: 758 120,25 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 606 496,19 PLN (80% kosztów kwalifikowalnych projektu)


Numer umowy o dofinasowanie: RPMP.12.01.03-12-0631/17-00-XVII/81/FE/18